Kushtet dhe rregullat

Kushtet e shërbimit dhe kushtet

Termat dhe Kushtet për produktet e shitura në faqen https://egay.shop.

Neni 1 - Objekti

Këto terma dhe kushte drejtojnë shitjet nga Egay Shop në https://egay.shop.

VËSHTRIM

Kjo faqe interneti është e drejtuar nga Egay Shop. Në të gjithë vendin, termat "ne", "ne" dhe "tonë" i referohen Edyqan homoseksual. Edyqan homoseksual ofron këtë faqe interneti, duke përfshirë të gjitha informacionet, mjetet dhe shërbimet e disponueshme nga kjo faqe tek ju, përdoruesi, i kushtëzuar me pranimin tuaj të të gjitha termave, kushteve, politikave dhe njoftimeve të deklaruara këtu.


Duke vizituar faqen tonë dhe / ose të blerë diçka nga ne, që të angazhohen në "Shërbimi" tonë dhe të bien dakord për t'u lidhur me termat dhe kushtet e mëposhtme ( "Kushtet e përdorimit", "Kushtet"), duke përfshirë edhe ato terma shtesë dhe kushtet dhe politikat të cekura këtu dhe / ose në dispozicion nga hyperlink. Këto Kushtet e Shërbimit zbatohen për të gjithë përdoruesit e faqes, duke përfshirë pa kufizim përdoruesit të cilët janë browsers, shitësit, konsumatorët, tregtarët, dhe / ose kontribues të përmbajtjes.

Ju lutem lexoni këto Kushte të Shërbimit me kujdes para se të kyçeni ose duke përdorur faqen tonë të internetit. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë e faqes, ju pranoni tu përmbaheni këtyre Kushteve të Shërbimit. Nëse ju nuk pajtoheni me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje, atëherë ju nuk mund të hyni në faqen e internetit ose përdorni ndonjë shërbim. Nëse këto Kushtet e Shërbimit janë konsideruar një ofertë, pranimi është i kufizuar shprehimisht në këto Kushte të Shërbimit.

Çdo veçori të reja ose mjete të cilat janë shtuar në dyqan aktuale gjithashtu do të jetë subjekt i Kushteve te Sherbimit. Ju mund të shqyrtojë versionin më të fundit të Kushtet e Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të rinovuar, të ndryshojë ose të zëvendësojë ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit nga postimi reja dhe / ose ndryshime në faqen tonë të internetit. Kjo është përgjegjësia juaj për të kontrolloni këtë faqe periodikisht për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm i apo qasje në faqen e internetit pas postimi i ndonji ndryshim përbën pranimin e këtyre ndryshimeve.

Dyqani ynë është pritur në Shopify Inc. Ata na japin me platformën e e-commerce që na lejon të shesim produktet dhe shërbimet tona për ju.

Neni 2 - Kushtet e dyqanit në internet

Duke rënë dakord me këto Kushte të Shërbimit, ju përfaqësoni që ju jeni të paktën mosha e shumicës në shtetin tuaj apo krahinë e banimit, ose që ju jeni mosha e shumicës në shtetin tuaj apo krahinë të banimit dhe ju na kanë dhënë miratimin tuaj për të lejojë asnjë prej familjarëve tuaj të mitur për të përdorur këtë faqe.
Ju nuk mund të përdorin produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshme ose të paautorizuara dhe as mund të ju, në përdorimin e Shërbimit, dhunojnë ligjet në juridiksionin tuaj (duke përfshirë por jo kufizuar në ligjet e autorit).
Ju nuk duhet të transmetojë asnjë krimbat apo viruse ose ndonjë kodi të një natyre destruktive.
Shkelja ose shkelja e ndonjë prej Termeve do të rezultojë në një ndërprerje të menjëhershme të Shërbimeve tuaja

Neni 3 - Kushtet e Përgjithshme

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojë shërbimin e të gjithë për ndonjë arsye në çdo kohë.
Ju e kuptoni që përmbajtja juaj (duke mos përfshirë informacion kartë krediti), mund të transferohet unencrypted dhe të përfshijnë (a) transmetimet mbi rrjete të ndryshme dhe (b) ndryshimet në përputhje dhe të përshtaten me kërkesat teknike të lidhjes rrjeteve apo pajisje. Kartë krediti informacion është i koduar gjithmonë gjatë transferimit mbi rrjetet.
Ju pranoni të mos riprodhoni, kopjuar, kopje, shesin, rishes ose shfrytëzojnë ndonjë pjesë të Shërbimit, përdorimin e shërbimit, apo qasje në Shërbimin apo çfarëdo të kontaktoni në faqen e internetit përmes së cilës ofrohet shërbimi, pa lejen e shprehur me shkrim nga ne .
Titujt e përdorura në këtë marrëveshje janë përfshirë vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojë ose përndryshe ndikojnë në këto Kushte.

Neni 4 - Saktësia, Plotësia dhe kohëzgjatja e informacionit

Ne nuk jemi përgjegjës në qoftë se informacioni në dispozicion në këtë faqe nuk është i saktë, i plotë ose aktuale. Materiali në këtë faqe është dhënë për informacion të përgjithshme të vetëm dhe nuk duhet të mbështeten mbi të ose të përdoren si bazë e vetme për të marrë vendime pa u konsultuar burime parësore, më të saktë, më e plotë ose më shumë në kohë të informacionit. Çdo besim në materialet në këtë faqe është në rrezik tuaj.
Kjo faqe mund të përmbajnë informata të caktuara historike. Informacioni historik, domosdoshmërisht, nuk është aktuale dhe është dhënë vetëm për referencë tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar përmbajtjen e kësaj faqe në çdo kohë, por ne nuk kemi asnjë obligim për të rinovuar çdo informacion në faqen tonë. Ju pranoni se kjo është përgjegjësia juaj për të monitoruar ndryshimet në faqen tonë.

Neni 5 - Çmimet

Çmimet e produkteve tona tregohen në Euro, të gjitha taksat e përfshira (TVSH dhe tatimet e tjera të aplikueshme në datën e porosisë), përveç nëse tregohet ndryshe dhe duke përjashtuar kostot e përpunimit dhe të transportit. Në rast të vendosjes së një vendi tjetër, përveç Francës metropolitane, ju jeni importuesi i produktit në fjalë. Mund të paguhen detyrime doganore ose taksa të tjera lokale ose detyrime të importit ose taksat shtetërore. Këto të drejta dhe shuma nuk janë përgjegjësi e Edyqan homoseksual. Ata do të jenë në shpenzimet tuaja dhe janë përgjegjësia juaj e vetme, si në lidhje me deklarimet dhe pagesat tek autoritetet kompetente dhe organet e vendit tuaj. Ne ju këshillojmë që të pyesni për këto aspekte me autoritetet tuaja lokale. Të gjitha urdhërat pavarësisht prej origjinës së tyre paguhen në euro. Edyqan homoseksual rezervon të drejtën të modifikojë çmimet e saj në çdo kohë, por produkti do të faturohet në bazë të tarifës në fuqi në kohën e validimit të urdhrit dhe në varësi të disponueshmërisë. Produktet mbeten pronë e shoqërisë së Kosovës Edyqan homoseksual deri në pagesën e plotë të çmimit. Paralajmërim: sa më shpejt që ju të zotëroni fizikisht produktet e porositura, rreziku i humbjes ose dëmtimit të produkteve është transferuar tek ju.

Neni 6 - Ndryshimet në shërbim dhe çmimet

Çmimet për produktet tona janë subjekt të ndryshojnë pa paralajmërim.
Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë të modifikojë ose të ndërpresë të Shërbimit (ose ndonjë pjesë të tyre ose përmbajtje) pa njoftim në çdo kohë.
Ne nuk do të jetë përgjegjës për ju ose ndonjë palë e tretë për çdo modifikimi, ndryshimi i çmimit, pezullimit ose ndërprerjes së Shërbimit.

Neni 7 - Produktet ose Shërbimet

Disa produkte ose shërbime mund të jenë në dispozicion vetëm online përmes internetit. Këto produkte ose shërbime mund të ketë sasi të kufizuar dhe janë subjekt për t'u kthyer ose shkëmbejnë vetëm në përputhje me Politikën tonë të kthehen.
Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur me saktësi ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në dyqan. Nuk mund të garantojmë që ekrani i monitoruesit të kompjuterit tuaj të ndonjë ngjyre të jetë i saktë.
Ne rezervojmë të drejtën, por nuk janë të obliguar, që të kufizojë shitjen e prodhimeve tona ose Shërbimet për çdo person, rajon gjeografik apo juridiksion tjetër. Ne mund të ushtrojë këtë të drejtë mbi bazën rast-pas-rasti. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar sasinë e produkteve apo shërbimeve që ne ofrojmë. Të gjitha përshkrimet e produkteve apo çmimi produktit janë subjekt për të ndryshuar pa njoftim në çdo kohë, në diskrecionin vetëm prej nesh. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresë çdo produkt në çdo kohë. Çdo ofertë për çdo produkt ose shërbim të bëra në këtë faqe është e pavlefshme kur është e ndaluar.
Ne nuk garantoni se cilësia e çdo produkteve, shërbimeve, informacion ose materiale të tjera të blera ose të marra nga ju do të përmbushë pritjet tuaja, ose se ndonjë gabim në Shërbimin do të korrigjohen.

Neni 8 - Urdhërat

Ju mund të porositni:

  • Në internet: https://egay.shop

Informacioni kontraktual paraqitet në gjuhën angleze dhe do të konfirmohet më së voni në kohën e validimit të porosisë suaj. Edyqan homoseksual rezervon të drejtën të mos regjistrojë një pagesë, dhe jo të konfirmojë një urdhër për çfarëdo arsye, veçanërisht në rast të problemit të furnizimit, ose në rast të vështirësive lidhur me urdhrin e marrë.

Neni 9 - Vleresimi i porosise suaj

Çdo urdhër që shfaqet në faqen e internetit https://egay.shop merr aderimin në kushtet dhe konditat aktuale. Çdo konfirmim i rendit nënkupton aderimin tuaj të plotë dhe të plotë me kushtet aktuale të shitjes, pa përjashtim ose rezervë. Të gjitha të dhënat e ofruara dhe konfirmimi i regjistruar do të jenë prova me vlerë të transaksionit. Ju deklaroni se keni njohuri perfekte. Konfirmimi i porosisë do të jetë me vlerë nënshkrimi dhe pranimi i operacioneve të kryera. Një përmbledhje e informacionit të porosisë suaj do t'ju komunikohet nëpërmjet adresës elektronike të konfirmimit të porosisë suaj.

Neni 10 - Pagesa

Fakti i vërtetimit të porosisë suaj nënkupton detyrimin tuaj për të paguar çmimin e treguar. Pagesa e blerjeve tuaja bëhet me kartë krediti me protokoll SSL të koduar të sigurt.

Neni 11 - Rimbursimet, kthimet dhe shkëmbimet

Kthimi:
Politika jonë zgjat ditët e 30. Nëse ditët e 30 kanë kaluar që nga blerja juaj, për fat të keq nuk mund t'ju ofrojmë një rimbursim ose shkëmbim.

Për t'u kualifikuar për kthim, artikulli yt duhet të jetë i papërdorur dhe në të njëjtin kusht që e keni marrë. Duhet gjithashtu të jetë në paketimin origjinal.

Sendet jo të kthyeshme:

  • kartat dhuratë
  • Produkte të softuerit të shkarkueshëm
  • Disa artikuj të kujdesit shëndetësor dhe personal

Për të plotësuar kthimin tuaj, ne kërkojmë një vërtetim ose dëshmi blerjeje.

Ju lutemi mos e ktheni blerjen tuaj tek prodhuesi.

Ekzistojnë situata të caktuara ku janë dhënë vetëm rimbursime të pjesshme:

  • Çdo send që nuk është në gjendjen e tij origjinale, është dëmtuar ose mungon pjesë për arsye jo të gabuara
  • Çdo send që kthehet më shumë se 30 ditë pas dorëzimit

Rimbursimet:
Sapo të jetë pranuar dhe inspektuar kthimi juaj, ne do t'ju dërgojmë një email për t'ju njoftuar se kemi marrë artikullin tuaj të kthyer. Ne gjithashtu do t'ju njoftojmë për miratimin ose refuzimin e rimbursimit tuaj.
Nëse jeni të miratuar, atëherë rimbursimi juaj do të përpunohet dhe një kredi automatikisht do të aplikohet në kartën tuaj të kreditit ose metodën origjinale të pagesës, brenda një sasi të caktuar ditësh.

Kthimi i vonuar ose i munguar:
Nëse nuk keni marrë ende një rimbursim, kontrolloni përsëri llogarinë tuaj bankare përsëri.
Pastaj kontaktoni kompaninë tuaj të kartës së kreditit, mund të marrë disa kohë përpara se rimbursimi juaj të postohet zyrtarisht.
Tjetër kontaktoni bankën tuaj. Ka shpesh disa kohë të përpunimit përpara se të postohet një rimbursim.
Nëse e keni bërë gjithë këtë dhe ende nuk keni marrë rimbursimin tuaj, ju lutemi na kontaktoni duke klikuar KETU.

Artikujt e shitjes:
Artikujt e shitjes rimbursohen në bazë të çmimit të shitjes.

Shkëmbimet:
Ne vetëm zëvendësojmë artikujt nëse janë të dëmtuar ose dëmtuar. Nëse keni nevojë të shkëmbeni për të njëjtën artikull, na dërgoni një email tek hello@egay.shop.

Dhurata:
Nëse artikulli është shënuar si dhuratë kur blihen dhe dërgohen direkt te ju, do të merrni një kredi dhuratë për vlerën e kthimit tuaj. Pasi të merret sendi i kthyer, një çertifikatë dhuratë do të postohet me postë tek ju.

Nëse artikulli nuk është shënuar si një dhuratë kur blihet, ose dhënësi i dhuratës ka urdhër të dërguar për vete për t'ju dhënë më vonë, do t'i kthejmë një rimbursim dhuruesit dhuratë dhe ai do të zbulojë kthimin tuaj.

Shipping:

Ju do të jeni përgjegjës për pagesën e shpenzimeve tuaja të transportit për kthimin e sendit tuaj. Shpenzimet e transportit nuk janë të pakthyeshme. Nëse merrni një rimbursim, kostoja e anijeve të kthimit do të zbritet nga rimbursimi juaj.

Varësisht se ku jetoni, koha që mund të marrë për produktin tuaj të shkëmbyer për të arritur tek ju, mund të ndryshojë.

Nëse po dërgoni një artikull mbi $ 75, duhet të konsideroni përdorimin e një shërbimi të transportueshëm të transportimit ose blerjen e sigurimit të anijeve. Ne nuk garantojmë që ne do të marrim artikullin tuaj të kthyer.

Neni 12 - Disponueshmëria

Produktet tona ofrohen për aq kohë sa ato janë të dukshme në faqen e internetit https://egay.shop dhe brenda kufijve të stoqeve në dispozicion. Për produktet jo të pajisura, ofertat tona janë të vlefshme në varësi të disponueshmërisë në furnizuesit tanë. Në rast të pamundësisë së produktit pas vendosjes së porosisë suaj, ne do t'ju njoftojmë me email. Porosia juaj do të anulohet automatikisht dhe nuk do të bëhet debitimi bankar.

Neni 13 - Dorëzimi

Produktet dorëzohen në adresën e dorëzimit të treguar gjatë procesit të porosisë, brenda kohës së treguar në faqen e konfirmimit të porosisë. Në rast të vonesës së dërgesës, do të dërgohet një email për t'ju informuar për një pasojë të mundshme në kohën e dorëzimit që ju është treguar. Në rast të dorëzimit nga një transportues, Egay Shop nuk mund të konsiderohet përgjegjës për dorëzimin e vonuar për shkak të mungesës së konsumatorit pas disa propozimeve për emërime. Në rastin e një dërgese jashtë Bashkimit Evropian, taksat shtesë mund të aplikohen nga doganat në hyrjen e vendit të marrësit të dorëzimit. Këto taksa janë përgjegjësi e personit që merr urdhër.

Neni 14 - Saktësia e Faturimit dhe Informacionit të Llogarisë

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo urdhër që vendosni me ne. Ne, sipas gjykimit tonë, mund të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose sipas porosisë. Këto kufizime mund të përfshijnë urdhra të vendosura nga ose nën të njëjtën llogari të klientit, të njëjtën kartë krediti dhe / ose urdhra që përdorin të njëjtën adresë faturimi dhe / ose anije. Në rast se bëjmë një ndryshim ose anulim të një urdhri, ne mund të përpiqemi t'ju njoftojmë duke kontaktuar e-mailin dhe / ose adresën e faturimit / numrin e telefonit të dhënë në kohën kur është bërë urdhri. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar urdhërat që, sipas gjykimit tonë të vetëm, duket se janë vendosur nga tregtarët, shitësit ose shpërndarësit.

Ju pranoni të siguruar blerjen e tanishëm, të plota dhe të sakta dhe informacion llogari për të gjitha blerjet e bëra në dyqan tonë. Ju pranoni që menjëherë të rinovuar llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, duke përfshirë adresën tuaj e-mail dhe numrat e kartës së kreditit dhe datat e skadimit, kështu që ne mund të kompletuar transaksione tuaja dhe kontaktoni ju si të nevojshme.

Për më shumë detaje, ju lutemi të shqyrtojë Kthim policy tonë.

Neni 15 - Mjete fakultative

Ne mund t'ju japin me qasje në mjete të palës së tretë, mbi të cilat ne as monitorojnë dhe as kanë asnjë kontroll as input.

Ju pranojnë dhe pajtohen që ne të sigurojë qasje në mjete të tilla "siç është" dhe "si në dispozicion" pa ndonjë garanci, përfaqësime ose kushtet e çfarëdo lloji dhe pa ndonjë miratim. Ne do të ketë asnjë përgjegjësi çfarëdo qoftë që dalin nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të palës së tretë mjetet opsionale.
Çdo përdorim nga ju i mjeteve të opsionale të ofruara përmes faqes është tërësisht në rrezik tuaj dhe maturi dhe ju duhet të siguruar që ju jeni të njohur me të dhe miratimin e kushteve në të cilat mjete janë të ofruara nga ofruesi përkatës të palës së tretë (s).
Ne gjithashtu mund të ofrojmë shërbime dhe / ose funksione të reja përmes internetit (duke përfshirë lirimin e mjeteve dhe burimeve të reja).

Tipare të tilla të reja dhe / ose shërbime gjithashtu do t'i nënshtrohen këtyre Kushteve të Shërbimit.

Neni 16 - Lidhjet e palëve të treta

Përmbajtja e sigurt, produktet dhe shërbimet në dispozicion nëpërmjet Shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palët e treta.

Palës së tretë links në këtë faqe mund të drejtojë ju për të palës së tretë faqet e internetit që nuk janë të lidhur me ne. Ne nuk jemi përgjegjës për shqyrtimin apo vlerësimin e përmbajtjen ose saktësinë dhe ne nuk urdhër dhe nuk do të ketë asnjë përgjegjësi ligjore apo përgjegjësi për ndonjë palë të treta materiale apo faqet e internetit, ose për çdo materiale të tjera, produkteve ose shërbimeve të palëve të treta.
Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose dëmtim në lidhje me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes, ose ndonjë transaksioni tjetër të bërë në lidhje me ndonjë faqe interneti të palëve të treta. Shikoni me kujdes politikat dhe praktikat e palëve të treta dhe sigurohuni që t'i kuptoni ato para se të angazhoheni në ndonjë transaksion.

Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t'i drejtohen palës së tretë.

Neni 17 - Komentet e Përdoruesit, Feedback dhe Parashtresat e Tjera

Nëse, me kërkesën tonë, dërgoni disa kërkesa specifike (p.sh. regjistrimet e konkursit) ose pa ndonjë kërkesë nga ne, ju dërgoni ide, sugjerime, propozime, plane ose materiale të tjera kreative, qoftë online, me email, me postë ose ndryshe (Kolektivisht, 'komente'), ju pranoni që në çdo kohë, pa kufizime, mund të modifikoni, kopjoni, publikoni, shpërndani, përktheni dhe përndryshe të përdorni në çdo medium ndonjë koment që na dërgoni. Jemi dhe nuk kemi asnjë detyrim (1) për të ruajtur ndonjë koment në besim; (2) të paguajë kompensim për çdo koment; Ose (3) për t'iu përgjigjur çdo komenti.
Ne mundet, por nuk kanë asnjë detyrim për të, monitoruar, ndrysho ose hequr përmbajtjen që ne të përcaktuar në bazë të linjës sonë janë të paligjshme, fyese, kërcënuese, shpifës, shpifëse, pornografike, të pahijëshme ose ndryshe i pakëndshëm apo shkel pronës intelektuale të ndonjë partisë apo të këtyre Kushteve të Shërbimit .

Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të cenojnë asnjë të drejtë për ndonjë palë të tretë, duke përfshirë të drejtën e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin ose të drejtën tjetër personale ose të pronarit. Ju gjithashtu pajtoheni që komentet tuaja nuk do të përmbajnë materiale shpifëse ose të kundërligjshme, abuzive ose të turpshme, ose të përmbajnë ndonjë virus kompjuteri ose ndonjë malware tjetër që mund të ndikojë në asnjë mënyrë në funksionimin e Shërbimit ose ndonjë faqeje të ngjashme. Ju nuk mund të përdorni një adresë të rreme e-mail, pretendoni të jeni dikush tjetër përveç vetes, ose përndryshe na mashtroni ne ose palë të treta sa i përket origjinës së ndonjë komenti. Ju jeni vetëm përgjegjës për çdo koment që bëni dhe saktësinë e tyre.

Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi dhe nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për ndonjë koment të postuar nga ju ose ndonjë palë e tretë.

Neni 18 - Informacioni Personal

Dorëzimi juaj i informacionit personal përmes dyqanit rregullohet nga Politika jonë e privatësisë.

Neni 19 - Gabimet, pasaktësitë dhe mangësitë

Herë pas here mund të ketë informacion në faqen tonë ose në shërbim që përmban gabime tipografike, pasaktësitë apo lëshimet që mund të lidhen me përshkrimet e produktit, çmimi, promovime, ofron, akuzat e anijeve të produktit, herë transit dhe disponueshmërinë. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar ndonjë pasaktësi ose gabime, lëshimet, dhe për të ndryshuar ose përditësimin e informacionit ose të anulojë urdhrat nëse ka ndonjë informacion në Shërbimin ose në ndonjë faqe interneti të lidhura është e pasaktë në çdo kohë pa njoftim paraprak (duke përfshirë edhe pasi ju keni dorëzuar porosinë tuaj) .

Nuk kemi asnjë detyrim për të azhurnuar, ndryshuar ose sqaruar informacionin në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të ngjashme, duke përfshirë pa kufizim informacionin e çmimeve, përveçse siç kërkohet me ligj.

Asnjë përditësim ose përditësim i specifikuar i aplikuar në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur, duhet të merret për të treguar që të gjitha informatat në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur janë modifikuar ose përditësuar.

Neni 20 - Përdorimet e ndaluara

Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në Termat e Shërbimit, ju janë të ndaluar të përdorur këtë faqe interneti ose përmbajtjen e saj: (a) për ndonjë qëllim të paligjshme; (b) të kërkojë të tjerët për të kryer ose të marrë pjesë në ndonjë akteve të paligjshme; (c ) që dhunojnë ndërkombëtare, Federale rregulloret krahinore ose shtetërore, rregullat, ligjet, dekretet ose lokale; (d) të shkelë ose shkelin të drejtat intelektuale tona pronësore apo të drejtat e pronës intelektuale të të tjerëve; (d) të ngacmojnë, fyerje, abuzimi , dëm, përgojoj, shpifje, denigrojnë, frikësojë, ose diskriminojë në bazë të gjinisë, orientimit seksual, feja, etnia, raca, mosha, origjina kombëtare, ose paaftësisë; (f) të paraqesë informata të rrejshme apo mashtruese; (g) për të ngarkoni ose transmetojë viruseve ose ndonjë lloj tjetër të dëmshme që do të ose mund të përdoret në asnjë mënyrë që do të ndikojnë në funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit apo ndonjë website të lidhura, faqet e internetit të tjera, ose në Internet; (h) të mbledhë apo të pista personale Informata të tjerëve; (i) për postë të pavlerë, Phish, pharm, Preteksti, merimangë, zvarritje, apo hall (j) për çdo qëllim të pahijëshme ose imorale; ose (k) të ndërhyjë me ose anashkaluar karakteristikat e sigurisë të Shërbimit ose ndonjë faqen e internetit të lidhura, faqet e internetit të tjera, apo Internet. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë përdorimin tuaj të Shërbimit ose ndonjë website të lidhura për shkelje të ndonjë prej përdorimeve të ndaluara.

Neni 21 - Mospranimi i garancive; Kufizimi i përgjegjësisë

Ne nuk do të garantojë, përfaqësojnë ose urdhër që përdorimi juaj i shërbimit tonë do të jetë e pandërprerë, me kohë, të sigurt apo pa gabime.
Ne nuk garantoni se rezultatet që mund të merren nga përdorimi i shërbimit do të jenë të sakta ose të besueshme.

Ju pranoni se nga koha në kohë, ne mund të hiqni shërbimin për periudhat kohore të pacaktuar ose të anulojë këtë shërbim në çdo kohë, pa njoftim për ju.
Ju shprehimisht pranoni që përdorimi juaj, ose pamundësia për të përdorur, shërbimi është në rrezikun tuaj të vetëm. Sherbimi dhe te gjitha produktet dhe sherbimet qe ju dergohen nepermjet sherbimit jane (me perjashtim te shprehur shprehimisht nga ne), me kusht qe 'te jete' dhe 'si te disponueshme' per perdorimin tuaj, pa asnje perfaqesim, garanci apo kushte te cdo lloji, Përfshirë të gjitha garancitë e nënkuptuara ose kushtet e tregtueshmërisë, cilësinë e tregtueshme, përshtatshmërinë për një qëllim të caktuar, qëndrueshmërinë, titullin dhe mosbindjen.
Në asnjë rast nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim, humbje, pretendim ose ndonjë veprim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishëm, ndëshkues, të veçantë, ose humbje të ngjashme, duke përfshirë, pa kufizim, fitimet e humbura, të ardhurat e humbura, kursimet e humbura, humbja e të dhënave, kostot e zëvendësimit ose dëmtimet e ngjashme, qoftë të bazuara në kontratë, tort (përfshirë neglizhencën) përdorimin tuaj të ndonjë shërbimi ose të ndonjë produkti të blerë nga shërbimi ose për ndonjë pretendim tjetër që lidhet në ndonjë mënyrë me përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë produkti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, ndonjë gabim ose lëshim në ndonjë përmbajtje ose çdo humbje ose dëmtim të çfarëdo lloji të shkaktuar si pasojë e përdorimit të shërbimit ose ndonjë përmbajtje (ose produkti) të postuar, transmetuar ose në mënyrë tjetër të disponueshme nëpërmjet shërbimit, edhe nëse këshillohet për mundësinë e tyre.

Për shkak se disa shtete ose juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, në shtete ose juridiksione të tilla, përgjegjësia jonë do të kufizohet në masën maksimale të lejuar nga ligji.

Neni 22 - Dëmshpërblimi

Ju pranoni të zhdëmtoni, mbrojmë dhe mbajmë të padëmshme Egay Shop dhe prindin, filialet, bashkëpunëtorët, partnerët, oficerët, drejtorët, agjentët, kontraktorët, licensuesit, ofruesit e shërbimeve, nënkontraktorët, furnizuesit, praktikantët dhe punonjësit të padëmshëm nga çdo kërkesë ose kërkesë, duke përfshirë pagesa të arsyeshme të avokatëve, të bëra nga ndonjë palë e tretë për shkak ose që rrjedh nga shkelja e këtyre Kushteve të Shërbimit ose dokumentet që ato përfshijnë me referencë, ose shkeljet e ndonjë ligji apo të të drejtave të një pale të tretë.

Neni 23 - Pezullueshmëria

Në rast se ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit është e përcaktuar të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, dispozitë e tillë megjithatë do të jetë i zbatueshëm në masën e plotë të lejuar nga ligji në fuqi, dhe pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet për t'u shkëputur nga këto Kushtet e Shërbimi, një përcaktim i tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e dispozitave të tjera të mbetura.

Neni 24- Përfundimi

Obligimet dhe detyrimet e palëve të shkaktuara para datës së përfundimit do të mbijetojnë ndërprerjen e kësaj marrëveshjeje për të gjitha qëllimet.

Këto Kushtet e Shërbimit janë efektive nëse dhe deri në përfundimin nga ju apo ne. Ju mund të përfundojë këto Kushtet e Shërbimit në çdo kohë, duke na njoftuar se ju nuk dëshironi të përdorni shërbimet tona, ose kur ju pushon përdorur faqen tonë.

Në qoftë se në gjykimin tonë të vetëm ju dështojnë, ose ne dyshojmë se ju keni dështuar të pajtohet me ndonjë afat ose dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit, ne gjithashtu mund të përfundojë këtë Marrëveshje në çdo kohë pa njoftim dhe ju do të mbetet përgjegjës për të gjitha shumat deri në dhe duke përfshirë datën e ndërprerjes, dhe / ose në përputhje me rrethanat mund të mohojnë juve akses për shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të tyre).

Neni 25 - Marrëveshja e Përgjithshme

Dështimi prej nesh për të ushtruar ose të zbatojë ndonjë të drejtë ose dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të përbëjë një përjashtim nga e drejta e tillë ose sigurimin.

Këto Kushtet e Shërbimit dhe politikat apo rregullat operative postuar nga ne në këtë vend ose në lidhje me Shërbimin përbën gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin mes jush dhe nesh dhe qeverisin përdorimin tuaj të Shërbimit, zëvendësuar çdo marrëveshjeve të mëparshme ose bashkëkohore, komunikim dhe propozime , qoftë me gojë ose me shkrim, në mes jush dhe nesh (duke përfshirë, por jo kufizuar në, çdo versionet e mëparshme të Kushtet e Shërbimit).

Çdo paqartësi në interpretimin e këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të interpretohet kundër palës hartimit.

Neni 26 - Përgjegjësia

Produktet e propozuara përputhen me legjislacionin francez në fuqi. Përgjegjësia e Egay Shop nuk mund të angazhohet në rast të mospërputhjes me legjislacionin e vendit ku është dorëzuar produkti. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni me autoritetet lokale mundësitë e importimit ose përdorimit të produkteve ose shërbimeve që dëshironi të porositni. Përveç kësaj, Egay Shop nuk mund të jetë përgjegjës për dëmet që rezultojnë nga keqpërdorimi i produktit të blerë. Së fundi përgjegjësia e Egay Shop nuk mund të mbahen përgjegjës për ndonjë shqetësim apo dëmtim të lidhur me përdorimin e internetit, duke përfshirë një ndërprerje në shërbim, ndërhyrje të jashtme ose prania e viruseve kompjuterike.

Neni 27 - Ligji i zbatueshëm në rast mosmarrëveshjesh

Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo marrëveshje të veçantë me të cilën ju ofrojmë Shërbimet do të rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Francës.

Gjuha e kësaj kontrate është gjuha angleze. Këto kushte të shitjes i nënshtrohen ligjit francez. Në rast të mosmarrëveshjes, gjykatat franceze do të jenë të vetmit kompetentë.

Neni 28 - Prona intelektuale

Të gjitha elementet e faqes https://egay.shop janë dhe mbeten pronë intelektuale dhe ekskluzive e Egay Shop ose palë të treta që kanë autorizuar Egay Shop për t'i shfrytëzuar ato. Askush nuk është i autorizuar të riprodhojë, shfrytëzojë, ritransmetojë ose të përdorë për çfarëdo qëllimi, qoftë edhe pjesërisht, elementë të faqes që janë softuerë, vizuale ose të shëndoshë. Çdo lidhje e thjeshtë ose hypertext është rreptësisht e ndaluar pa pëlqimin me shkrim të Egay Shop . Arsyet ekskluzive për produktet e paraqitura si të tilla në përshkrimin e tyre janë pronë intelektuale dhe ekskluzive e Egay Shop. Çdo person fizik ose juridik që kopjon gjithë ose një pjesë të këtyre projektimeve është përgjegjës për ndjekje penale.

Neni 29 - Ndryshimi në Kushtet e Shërbimit

Ju mund të shqyrtojë versionin më të fundit të Kushtet e Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe.
Ne rezervojmë të drejtën, në diskrecionin tonë të vetëm, për të rinovuar, të ndryshojë ose të zëvendësojë ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit nga postimi përditësime dhe ndryshime në faqen tonë të internetit. Kjo është përgjegjësia juaj për të kontrolloni faqen tonë periodikisht për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm i apo qasje në faqen tonë të internetit ose shërbimin pas postimi i ndonji ndryshimeve të këtyre Kushteve të Shërbimit përbën pranimin e këtyre ndryshimeve.

Neni 30 - Informacioni i Kontaktit

Pyetjet në lidhje me Kushtet e Shërbimit duhet të dërgohen për ne duke klikuar KETU.

en English
af Afrikaanssq Shqipam አማርኛar العربيةhy Հայերենaz Azərbaycan dilieu Euskarabe Беларуская моваbn বাংলাbs Bosanskibg Българскиca CatalàCEB Cebuanony Chichewazh-cn 简体中文zh-tw 繁體中文co Corsuhr Hrvatskics Čeština‎da Dansknl Nederlandsen Englisheo Esperantoet Eestitl Filipinofi Suomifr Françaisfy Fryskgl Galegoka ქართულიde Deutschel Greekgu ગુજરાતીht Kreyol ayisyenha Harshen Hausamurriz Ōlelo Hawaiʻiiw עִבְרִיתhi हिन्दीHmn Hmonghu Magyaris Íslenskaig Igboid Bahasa Indonesiaga Gaeligeit Italianoja 日本語jw Basa Jawakn ಕನ್ನಡkk Қазақ тіліkm ភាសាខ្មែរko 한국어ku كوردی‎ky Кыргызчаlo ພາສາລາວla Latinlv Latviešu valodalt Lietuvių kalbalb Lëtzebuergeschmk Македонски јазикmg Malagasyms Bahasa Melayuml മലയാളംmt Maltesemi Te Reo Māorimr मराठीmn Монголmy ဗမာစာne नेपालीno Norsk bokmålps پښتوfa فارسیpl Polskipt Portuguêspa ਪੰਜਾਬੀro Românăru Русскийsm Samoangd Gàidhligsr Српски језикst Sesothosn Shonasd سنڌيsi සිංහලsk Slovenčinasl Slovenščinaso Afsoomaalies Españolsu Basa Sundasw Kiswahilisv Svenskatg Тоҷикӣta தமிழ்te తెలుగుth ไทยtr Türkçeuk Українськаur اردوuz O‘zbekchavi Tiếng Việtcy Cymraegxh isiXhosayi יידישyo Yorùbázu Zulu
{